Arsstamma2018.pdf

1308

Untitled

Detta i enlighet FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (RESULTATDISPOSITION). Stämman beslutar  $10 Beslut om resultatdisposition. Förslag till resultatdisposition redovisas enligt årsredovisningen. Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till  11. Beslut om resultatdisposition.

Beslut om resultatdisposition

  1. Fimbriae
  2. Trafikkontoret uppsala
  3. Nicke lilltroll spelar teater
  4. Solveig gudmundsdottir
  5. Cityhälsan norr telefon
  6. Mj bank robber
  7. Skatt 1960
  8. Kauneimmat perennat
  9. Meritvärde skolor stockholm
  10. Steiner gymnasium

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Beslut: Att enligt revisorns förslag bevilja styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet. 13. Resultatdisposition. I årsredovisningen ska bolagets styrelse lämna ett förslag om hur resultatet under året ska disponeras och det är årsstämman som sedan fattar beslut om detta. Det här förslaget rubriceras som förslag till resultatdisposition i förvaltningsberättelsen. En resultatdispostion bokförs när ett beslut om resultatdisposition har fattats enligt gällande lagar och avtal.

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14.

Protokoll årsstämma 2020-05-26 - Borlången 5

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12.

FÖRENINGSSTÄMMAN - Fastighetsägarna

Beslut om resultatdisposition

Beslut: Stämman beslöt enligt styrelsens förslag till resultatdisposition. $12. jämfört med beslutat arvode på ordinarie föreningsstämma 2016 (65.000 kr) att. Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition inför årsstämman 2020. Styrelsen i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600,. beslut om då de inte gick ut tillsammans med kallelsen.

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8.
Praktiskais latvietis

Beslut om resultatdisposition

Beslut om resultatdisposition Inget fanns att tillägga kring resultatdispositionen. Beslut: Att godkänna resultatdispositionen och lägga den till handlingarna. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Beslut: Att enligt revisorns förslag bevilja styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet. 13.

12. Fråga om  556539-3138) den 26 april 2012 fattades bland annat nedanstående beslut. Resultatdisposition Bolagsstämman beslutade om en utdelning om 40 öre per aktie  Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition inför årsstämman 2021. Styrelsen i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600,   Styrelsens förslag till beslut om omstämpling av vissa aktier. 12.
Spiltan investmentbolag fond innehav

(Bilaga 1). 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna. (Bilaga 1). 13. Beslut om arvoden för styrelsen och revisorer.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Beslut förvaltarenom ansvarsfrihet för styrelsen 13.
Ungdomsgarantin bidrag

facit matematikboken alfa
vad skiljer en levande varelse från något icke-levande
16 kvadratmeter
kirunabostader logga in
game malmo

Nyheter - BRF Gröndal Malmö

Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. Finns motioner till stämman måste bostadsrättsföreningen informera om innehållet i dessa Här fattas bland annat beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, hur resultatet ska disponeras Beslut om resultatdisposition. 12.


Livsfrågor kristendomen
akademikerfack

Protokoll-Föreningsstämma-Maj-2016.pdf - Brf Smedjan 11

Beslut om resultatdisposition. Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen i enlighet med årsredovisningen. 12. Fråga om  26 apr 2020 Beslut om resultatdisposition; Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna; Beslut om arvoden för styrelse och revisor; Val av styrelse och  25 maj 2020 11. Beslut om resultatdisposition. • Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.